Bjønnveien – Røyken

Bjønnveien – Røyken

Bjønnveien – Røyken Anleggsgartnerarbeider – legging av belegningsstein, setting av kantstein, barking- og beplanting, legging av granittheller. Byggeår:  Oppdragsgiver: Privat SE ALLE...
Bilia – Drammen

Bilia – Drammen

Bilia – Drammen Grunnarbeider for nye inngangspartier for BMW og Volvo. Asfaltering og anleggsgartnerarbeider ifm. rehabilitering av fasader. Setting av granittkantstein og steinbed med elvestein (kulestein). Byggeår:  Oppdragsgiver: Om dette prosjektet Bilia...
Berger museum

Berger museum

Berger museum Grunnarbeider for handicaprampe. Stabling av mur i naturstein. Byggeår:  Oppdragsgiver: Om dette prosjektet Berger museum tilbyr, i samdrift med Fossekleiva kultursenter, på fascinerende kunst- og kulturopplevelser i et av landets best bevarte...
Stadionkvartalet – Mjøndalen

Stadionkvartalet – Mjøndalen

Stadionkvartalet – Mjøndalen Grunnarbeider for byggetrinn 3 av leilighetsbygg. Byggeår: 2017 Oppdragsgiver: Om dette prosjektet Stadionkvartalet – et boligprosjekt i sentrum av Mjøndalen.For mange som er vant til å bo i eget hus innebærer det å flytte til...
Torgkvartalet – Mjøndalen

Torgkvartalet – Mjøndalen

Torgkvartalet – Mjøndalen Grunn- og utomhusarbeider for leilighetsbygg med parkeringskjeller, takhage og nytt fortau. Byggeår: 2017 Oppdragsgiver: SE ALLE...