Berger museum

Grunnarbeider for handicaprampe. Stabling av mur i naturstein.
  • Byggeår: 
  • Oppdragsgiver:

Om dette prosjektet

Berger museum tilbyr, i samdrift med Fossekleiva kultursenter, på fascinerende kunst- og kulturopplevelser i et av landets best bevarte industrisamfunn.

Berger museum formidler tekstilindustrihistorien på Berger gjennom sine faste utstillinger og med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker. På Berger museum finner du en unik samling av mønstertegninger og historien om Bergerpleddet sin suksess.