Lundby og Rygg AS er en maskinentreprenør og anleggsgartnerbedrift med base i Drammen.Vi utfører alt innen grunn- og utomhusarbeid for offentlige, private og profesjonelle utbyggere.

Maskinentreprenør

Grunnarbeid og masseforflytting
Vann og avløp
Transport
Sprenging og pigging

Anleggsgartner

Hage- og grøntanlegg
Beleggstein
Steinmurer
Beplantning
Skjøtsel og vedlikehold

Snørydding og feiing

Snørydding
Bortkjøring av snø
Vårfeiing

Pågående prosjekter

Referanser

Våre verdier: YTT

Yrkesstolthet

Kontinuerlig fokus på kvalitet i alle våre aktiviteter er en grunnpilar i vårt tankesett.

Trygghet

Med fokus på HMS, både før, under og etter uført arbeid skal de hjemme vite at «ALLE SKAL HJEM i dag også».

Trivsel

Trivsel på arbeidsplassen skaper engasjement, prestasjon, lojalitet og handlekraft, summen av dette skaper vår viktigste suksessfaktor.

Live feed

Dette jobber vi med nå om dagen. Du kan følge aktivitetene på vår facebook-side.

Kontakt oss

Kristoffer Lundby
Tlf:
+47 91 55 10 20
kristoffer@lundbyrygg.no

Morten Alstad-Rygg
Tlf:
+47 90 97 24 81
morten@lundbyrygg.no

Postadresse
PB 2149 Strømsø
3003 Drammen

Besøksadresse
Langes gate 7
3044 Drammen